"uitblinken in bereikbaarheid, transparantie en netto-resultaat..."
even voorstellen:
Gijs van Bolhuis
Wij zijn altijd rechtstreeks bereikbaar voor cliënten, zonder tussenkomst van secretaresses of andere tussenpersonen. Ook buiten kantooruren.

Over Gijs

Ik ben een ondernemingsgezinde advocaat met een handige mindset en pragmatische benadering. Niet zozeer het hoogste als wel het hoogst haalbare is de inzet.

Na jarenlang werkzaam te zijn geweest bij verscheidene advocatenkantoren, van groot tot klein, besloot ik in 2014, samen met mijn compagnon, Doeko Bosscher, een eigen kantoor te starten: Plan B advocaten. Een eigen kantoor dat uitblinkt in bereikbaarheid, transparantie en netto-resultaat.

Ik sta zowel nationale als internationale cliënten bij, hoofdzakelijk op de volgende rechtsgebieden:

  • ondernemingsrecht
  • verbintenissenrecht (i.e. contractenrecht)
  • arbeidsrecht

Getuige mijn registratie in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) ben ik gekwalificeerd en bevoegd om als advocaat op te treden in de bovengenoemde rechtsgebieden. Deze registratie verplicht mij per geregistreerd rechtsgebied ieder kalenderjaar minimaal tien door de NOvA erkende opleidingspunten te behalen. Zie: https://zoekeenadvocaat.advocatenorde.nl/advocaten/halfweg-nh/de-heer-mr-gw-van-bolhuis/11275159651

Mijn beheersing van het Engels is uitstekend (bilingual proficiency). Het Frans en het Duits beheers ik eveneens.

Ik ben afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen, hoofdrichting (Internationaal) Privaatrecht en Europees recht. Aan McGill University in Montréal heb ik mijn kennis van het internationale handelsrecht en de Franse taal aangescherpt.

Mijn vrije tijd breng ik het liefst zo veel mogelijk door met mijn jonge gezin, met wie ik kortgeleden aan de urban jungle van Amsterdam ben ontsnapt om neer te strijken in het lommerrijke Kennemerland, waar we zijn omgeven door bos, duin en strand.