“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” - Winston Churchill
even voorstellen:

Over PlanB

PlanB vindt dat iedere cliënt een persoonlijke aanpak verdient. Cliënten verschillen en hun problemen ook. Wij zijn altijd rechtstreeks bereikbaar, zonder tussenkomst van secretaresses of andere tussenpersonen. Ook buiten kantooruren.

Wij willen duurzaam samenwerken met onze cliënten. Dus zullen we eerst uw onderneming moeten leren kennen. Pas dan beginnen we aan onze opdracht. Want alleen aan volwaardige sparringpartners heeft u wat.

Eén plan is geen plan

Wij geloven dat een probleem vaak meerdere oplossingen kent. Zo nodig verlaten wij gebaande paden. Een voor de hand liggende oplossing is namelijk niet altijd optimaal. Vandaar PlanB.

PlanB wil haar cliënten ontzorgen door hun problemen uit handen te nemen en deze terug te brengen tot de kern. Procederen sluiten wij nooit uit, maar in alle gevallen zullen wij beoordelen of een oplossing buiten rechte wenselijker is. Dit doen wij vanuit brede expertise en specifieke branchekennis.

Kennis van zaken

Een bekwame advocaat kent zijn kwaliteiten, is specialistisch en branchegericht. Een bekwame advocaat heeft bovendien veel contact met specialisten op andere terreinen. Zo onderhoudt PlanB nauwe banden met accountants, fiscalisten en consultants in nagenoeg alle EU-landen, Noord-Amerika, het Midden-Oosten, Azië en Rusland. Zo kunnen we u ook bij grensoverschrijdende transacties en geschillen het beste advies geven.

Na jarenlange specialistische ervaring te hebben opgedaan bij internationale, middelgrote en niche-kantoren, concentreren wij ons op de volgende rechtsgebieden:

  • Ondernemingsrecht
  • Intellectueel Eigendomsrecht
  • Commercieel Contractenrecht
  • Arbeidsrecht
  • Procesrecht
  • Internationaal privaatrecht

Specifieke branchekennis hebben wij van:

  • ICT en automatisering
  • Water-, biogas en luchttechnologie
  • Retail en onlineshops
  • Journalistiek en media

PlanB; PlanB Advocaten; en/of Plan B Advocaten (hierna gezamenlijk: “PlanB”) zijn de gemeenschappelijke handelsnamen waaronder mr. dr. D.J.B. Bosscher, h.o.d.n. Advocatenkantoor Bosscher, en mr. G.W. van Bolhuis, h.o.d.n. Advocatenkantoor Van Bolhuis, een advocatenpraktijk drijven. PlanB is geen zelfstandige onderneming en heeft geen rechtspersoonlijkheid. Advocatenkantoor Bosscher en Advocatenkantoor Van Bolhuis zijn op zichzelf staande ondernemingen, zijnde eenmanszaken, welke vennootschapsrechtelijk niet met elkaar zijn verbonden, hetgeen onder meer betekent dat mr. dr. D.J.B. Bosscher en mr. G.W. van Bolhuis over en weer niet aansprakelijk zijn voor elkaars handelen. PlanB houdt kantoor aan de Haarlemmerstraatweg 79, “Broedplaats Bogotá”, te (1165 MK) Halfweg (Arrondissement Noord-Holland).

De door de Stichting Beheer Derdengelden Plan B Advocaten beheerde derdengeldenrekening staat enkel ter beschikking aan mr. dr. D.J.B. Bosscher, h.o.d.n. Advocatenkantoor Bosscher.